Quixoteràpia

Quixoteràpia és un espectacle familiar inspirat en “Don Quixot de la Manxa”,  cèl·lebre novel·la de Miguel de Cervantes, i amb música del compositor barroc G. P. Telemann.

Jaume Rellapat i Antoni Rodó són dos pacients ingressats al Sanatori “No facin rebombori” per un agut trastorn de personalitat L’obsessió per llegir compulsivament llibres de cavalleria ha portat als dos pacients a creure’s Don Quixot i Sanxo Pança a la recerca de la princesa Dolsinea. Els responsables de la clínica asseguren que els dos pacients no suposen cap perill tot i el fet d’anar armats com a cavallers medievals. Els nostres dos protagonistes viuran grans aventures cavalleresques acompanydes amb la música i efectes sonors del quartet de violes 4xdo.

En youtube

En issuu


Guest Music [Contacte]
Promotora musical – Difusió musical – Programació musical